Sjeverna Irska između rata i mira - Croatian Political Science Review, Vol.41 No.2 January 2005.Reportar como inadecuado
Sjeverna Irska između rata i mira - Croatian Political Science Review, Vol.41 No.2 January 2005. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.41 No.2 January 2005. -

Sjevernoirski sukob, koji u svojoj suvremenoj fazi traje od 1969., vrlo je složen i nemoguće ga je jednoznačno odrediti. S jedne strane, to je unutarnji sukob s elementima i etničkoga i vjerskoga i građanskoga sukoba, dok je, s druge strane, to sukob koji ima i važnu međunarodnu dimenziju. Bez obzira na različita određenja sjevernoirskog sukoba, neprijeporno je da je to zasigurno jedan od najdugotrajnijih i najkrvavijih sukoba u suvremenoj Europi, u kojem je život izgubilo 3.600 osoba, dok ih je 47.000 ranjeno. Sjevernoirski sukob je ukupnost prošlih i sadašnjih događaja, procesa i odnosa promatranih kroz četiri vrste odnosa: odnos katolika nacionalista-republikanaca i protestanata unionista-lojalista u Sjevernoj Irskoj; odnos London – Belfast; London – Dublin te Dublin – Belfast. Analiza sjevernoirskog sukoba upućuje na to da je on, promatrano s aspekta teorija sukoba, jedinstven. Ni jedna od teorija taj sukob ne objašnjava u cijelosti, nego sjevernoirski sukob uključuje pojedine elemente niza teorija sukoba. Također, analiza pokazuje da je sjevernoirski sukob moguće riješiti samo političkim sredstvima. No, zbog složenosti sjevernoirskog sukoba nije moguće postići pojedinačno jedinstveno rješenje sukoba koje bi zadovoljilo maksimalističke zahtjeve svih sudionika sukoba. Sjevernoirski sukob moguće je riješiti političkim kompromisom koji bi stvorio okvir za djelovanje svih sudionika sukoba, i to takav okvir koji bi bio cilj sam po sebi, odnosno način življenja, a ne instrument za ostvarenje izvornih dijametralno suprotnih konačnih ciljeva sudionika sukoba.

sukob; Sjeverna Irska; Ujedinjeno Kraljevstvo; protestanti; katoliciAutor: Mirko Bilandžić - ; HR-10000 Zagreb, Nalješkovićeva 39

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados