Potencijali političkoga i radikalno Zlo totalitarizma izazovi političkog mišljenja Hannah ArendtReportar como inadecuado




Potencijali političkoga i radikalno Zlo totalitarizma izazovi političkog mišljenja Hannah Arendt - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.41 No.2 January 2005. -

Ovim radom autor nastoji prikazati neke od glavnih problemskih sklopova političkoga mišljenja H. Arendt važnih za njezino razumijevanje političkoga. Političko mišljenje H. Arendt svoje ishodište ima u glasovitoj analizi totalitarizma kojom uspijeva pokazati originalnost totalitarne vladavine i njezin radikalno antipolitički karakter. Oslanjajući se na rad Margaret Canovan, autor izvodi kritičko preispitivanje koje Hannah Arendt, potaknuta istraživanjem totalitarizma, poduzima na Marxovu pojmu rada i tradiciji političke filozofije. Ta se kritika temelji na jasnom razlikovanju triju ljudskih aktivnosti: rada, proizvođenja i djelovanja. Ukazujući na nepolitički karakter rada i proizvođenja, Hannah Arendt svoje temeljne političke kategorije izvodi iz djelovanja kojim čovjek potvrđuje pluralnu narav vlastite egzistencije. U modernom dobu ono istinsko političko Hannah Arendt pronalazi tek u kratkotrajnim epizodama revolucionarnog iskustva u kojima se formira prostor za slobodno djelovanje pojedinaca posvećenih očuvanju -javne stvari-. Osobito mjesto u njezinu političkom mišljenju zauzima teorija moći suđenja kao veza između mišljenja i djelovanja. Polazeći od Kanta, Hannah Arendt moć suđenja izvlači iz područja estetike i čini je ključnim elementom političkoga djelovanja. U zaključku autor upućuje na odvajanje političkoga od države koje je Hannah Arendt prisiljena provesti zbog zahtjevnosti vlastite koncepcije političke slobode. H. Arendt se okreće republikanskom elitizmu koji nije moguće do kraja pomiriti s demokratskim elementima njezina političkoga mišljenja.

političko; totalitarizam; djelovanje; mišljenje; moć suđenja



Autor: Luka Ribarević - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados