Prezimenski sufiksi i kulturalna heterogenostReport as inadecuate
Prezimenski sufiksi i kulturalna heterogenost - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.12-13 March 2007. -

U radu se, na korpusu izmišljenih prezimena nadijevanih nahodima prihvaćenim u tršćanski orfanotrofij u godini 1839., ispituju jezično podrijetlo, raznovrsnost oblika i učestalost upotrebe-tvorbena plodnost sufikasa i posebnih jezičnih segmenata kojima su ona bila konstruirana. Navedena se obilježja sufikasa i završnih segmenata koji su bili upotrebljavani za konstrukciju prezimena promatraju u okvirima jezične, nacionalne i konfesijske heterogenosti grada Trsta u XIX. stoljeću.

sufiksi; antroponimija; kulturalna heterogenost Trst; nahodi antroponimijaAuthor: Mislava Bertoša - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents