Imenovanje - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007.Reportar como inadecuado
Imenovanje - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. -

Ovaj se rad bavi pitanjem definicije pojmova opća imenica i vlastito ime i to na osnovu normativno-gramatičkih, opće lingvističkih i filozofsko-logičkih postavki. Pregledom činjenica iz te tri discipline nastoji se prikazati dosadašnji put razvoja ideja i pretpostaviti eventualni budući smjer razmišljanja o problemu odnosa između opće imenice i vlastitog imena, i to unutar koncepta o preobraženome vlastitom imenu.

vlastito ime; apelativ; značenje; referentnost; identitetAutor: Barbara Vodanović - orcid.org-0000-0002-8274-549X ; Centar za jadranska onomastička istraživanja, Sveučilište u Zadru, Zadar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados