Dobranjska prezimena i nadimci - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007.Report as inadecuate
Dobranjska prezimena i nadimci - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. -

U ovome se radu obrađuju prezimena i nadimci sela Dobranje na temelju dostupne literature, proučavanja arhivske građe i terenskoga istraživanja. Obrađene su jezične osobine mjesnoga govora koje su relevantne s povijesnojezičnoga i dijalektološkog stajališta, utvrđuju se antroponimijski motivacijski u kojima se odražava izvanjezična zbilja i tvorbeni obrasci te se pokušava naznačiti tijek razvoja imenske formule na dobranjskome mikroprostoru, a na temelju toga i na širem istočnoneretvanskom i donjohercegovačkom području.

antroponimija; prezimena; nadimci; pridjevakAuthor: Domagoj Vidović - orcid.org-0000-0002-1000-0237 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents