Dobranjska prezimena i nadimci - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007.Reportar como inadecuado
Dobranjska prezimena i nadimci - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. -

U ovome se radu obrađuju prezimena i nadimci sela Dobranje na temelju dostupne literature, proučavanja arhivske građe i terenskoga istraživanja. Obrađene su jezične osobine mjesnoga govora koje su relevantne s povijesnojezičnoga i dijalektološkog stajališta, utvrđuju se antroponimijski motivacijski u kojima se odražava izvanjezična zbilja i tvorbeni obrasci te se pokušava naznačiti tijek razvoja imenske formule na dobranjskome mikroprostoru, a na temelju toga i na širem istočnoneretvanskom i donjohercegovačkom području.

antroponimija; prezimena; nadimci; pridjevakAutor: Domagoj Vidović - orcid.org-0000-0002-1000-0237 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados