Toponimija naselja Sv. Filip i Jakov - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007.Reportar como inadecuado
Toponimija naselja Sv. Filip i Jakov - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. -

Autori u radu donose toponomastičku građu Sv. Filipa i Jakova, njegovog zaleđa i obalnog prostora između Turnja i Biograda, prikupljenu terenskim istraživanjem. Nakon uvoda u povijest imena i naseljenosti naselja, građa je sistematizirana i analizirana po jezičnim i semantičkim kriterijima. Na kraju rada autori donose iscrpna kazala, referentno i abecedno, i toponomstičke karte istraženoga prostora.

toponimija; Sv. Filip i Jakov; čakavski; semantička analiza; opis referenataAutor: Ante Jurić - orcid.org-0000-0002-4507-7592 ; Centar za jadranska onomastička istraživanja, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvat

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados