Što je osobno ime - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007.Reportar como inadecuado
Što je osobno ime - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. -

U radu se izabranim primjerima iz literature oprimjeruje različito poimanje naziva osobno ime. Autorica nudi vlastitu definiciju osobnog imena kojom se ono jasno razgraničuje od ostalih osnovnih antroponimijskih kategorija. Ističe se potreba izradbe rječnika hrvatske onomastičke terminologije kojim bi se iscrpno popisalo, precizno definiralo i usustavilo hrvatsko onomastičko nazivlje. Zaključno se donosi kratak pregled uporabe naziva osobno ime kroz različite funkcionalne stilove hrvatskoga standardnog jezika.

osobno ime; antroponimija; rječnik hrvatske onomastičke terminologijeAutor: Anđela Frančić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados