Nazivlje u tvorbi riječi - Filologija, No.46-47 February 2007.Reportar como inadecuado
Nazivlje u tvorbi riječi - Filologija, No.46-47 February 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.46-47 February 2007. -

U radu se posebno raspravlja o značenjskim razlikama istovjetnog nazivlja koje se nalazi i u drugim jezičnim disciplinama, poteškoćama s obzirom na neujednačenost porabe naziva te o uočenim načelima i kriterijima pri terminologizaciji tvorbenoga nazivlja. Razmatraju se i hijerarhičnost i diskretnost imenovanih pojava, terminološki nizovi, odnos jednočlanih i višečlanih naziva te djelomična promjenjivost naziva pod utjecajem sociolingvističkih promjena.

sufiks; infiks; jednočlani i višečlani nazivi; hrvatski i strani nazivi; promjene u nazivljuAutor: Branko Kuna - orcid.org-0000-0002-4436-3749 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados