Saussureova sintagmatika i pitanje naziva jedinica sintakse skupineReportar como inadecuado
Saussureova sintagmatika i pitanje naziva jedinica sintakse skupine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filologija, No.46-47 February 2007. -

U radu se iznosi učenje Ferdinanda de Saussurea o sintagmatici kao važnoj jezikoslovnoj disciplini, te se ističe nekoliko ozbiljnih problema njegova gledišta, a koje je suvremena gramatika naslijedila usvojivši termin sintagma kao naziv sintaktičke jedinice. U nastavku će se dati kratki pregled suvremenih hrvatskih gramatika u svezi s njihovim poznavanjem sintakse skupine i zaključiti zbog čega one uopće ne sadrže poglavlja o sintaksi skupine, te za- što ne obrađuju pitanja sintaktičkih osnovnih i izvedenih jedinica. U odnosu na višeznačne ili doslovno prevedene termine sintaktič kih jedinica, predložit će se i obrazložiti nazivi tagmem i sintagmem za osnovnu odnosno izvedenu sintaktičku jedinicu.

sintagma; sintagmatika; tagmem; sintagmem; hrvatska gramatika; Saussure; strukturalizam; sintaktička jedinica; sintaksa skupine; terminologijaAutor: Tomislav Stòjanov - orcid.org-0000-0002-6972-6518 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados