Atributi i njihova značenja - Filologija, No.46-47 February 2007.Report as inadecuate
Atributi i njihova značenja - Filologija, No.46-47 February 2007. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.46-47 February 2007. -

U radu se uspoređuje značenje i uporaba pojmova sintagma, atribucija, sročni i nesročni atribut te kvalitativni genitiv, genitiv svojstva, genitiv kakvoće, genitiv oznake te genitiv karakteristične pojedinosti u hrvatskih i srpskih jezikoslovaca. Opisuje se i odnos značenja i uporabe pojmova kvalitativni instrumental i instrumental karakteristične pojedinosti.

sintagma; atribut; prijedložni izrazi; kvalitativni genitiv; hrvatski jezikAuthor: Vlasta Rišner - orcid.org-0000-0001-6522-9066 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents