Jezikoslovno nazivlje u prvim dvama hrvatskim pravopisima 1779. godineReport as inadecuate
Jezikoslovno nazivlje u prvim dvama hrvatskim pravopisima 1779. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.46-47 February 2007. -

U radu se prikazuje jezikoslovno nazivlje u prvim hrvatskim pravopisima, kajkavskome Kratkome navuku za pravopisanje horvatsko i štokavskome Upućenju k- slavonskomu pravopisanju. Oba su ta pravopisa objavljena 1779. godine u budimskoj sveučilišnoj tiskari za onovremene školske potrebe, imaju istu koncepciju i obrađuju posve istu pravopisnu problematiku na jednak način. Daje se usporedni pregled dvaju nazivoslovnih sustava, istražuju njihovi dodiri i uspoređuju s jezikoslovnom tradicijom te tako utvrđuje njihovo značenje za hrvatsko jezikoslovno nazivlje.

pravopisi 18. stoljeća; povijesno jezikoslovno nazivlje; hrvatski kajkavski književni jezik; slavonski jezikAuthor: Adela Ptičar - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska Nada Vajs - ; Institut za hrvatski jezik i jezikos

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents