O kakvu je redu riječ - Filologija, No.46-47 February 2007.Report as inadecuate
O kakvu je redu riječ - Filologija, No.46-47 February 2007. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.46-47 February 2007. -

U članku se, na temelju pregleda jezikoslovnoga nazivlja koje se tiče reda riječi, a posebno pozicioniranja klitika u njemu u hrvatskom jeziku u devetnaestostoljetnim i dvadesetostoljetnim gramatikama, raspravlja o odnosu između imenovanja i tumačenja pojave. Dalje se govori o potrebi razgraničavanja gramatičkoga rečeničnoga i obavijesnoga iskaznoga ustrojstva prilikom rasprave o redu riječi. Na kraju rada predlaže se mogućnost uređivanja nazivlja vezanog uz red riječi.

red riječi; redoslijed sintaktičkih jedinica; klitike; obvezatni red riječi; slobodni red riječi; hrvatski jezikAuthor: Anita Peti-Stantić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents