Etičke dimenzije socijalnog pitanja u optici suvremenih izričaja i socijalnih dokumenata Katoličke crkveReportar como inadecuado
Etičke dimenzije socijalnog pitanja u optici suvremenih izričaja i socijalnih dokumenata Katoličke crkve - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.V No.2 July 2007. -

Ovo izlaganje želi uputiti u neke ključne socijalne probleme društva, socijalno pitanje i njegove čimbenike.

U prvom dijelu izlaganja iznijet će se nekoliko etičkih implikacija, nastalih na temelju vlastita zapažanja i promišljanja o socijalnom pitanju uopće.

Drugi dio izlaganja posvećen je socijalnom pitanju u optici katoličkog socijalnog nauka s osvrtom na četiri, po autoričinu izboru i mišljenju, temeljna socijalna dokumenta, odnosno enciklike triju velikih „socijalnih- papa prošloga stoljeća.

U trećem dijelu izlaganja autorica se osvrće na neke važnije reference glede pitanja ljudskoga rada i nezaposlenosti.

suvremeni čovjek; globalna ekonomija; siromaštvo; dostojanstvo; dostojni život; socijalni utilitarizam; socijalni dokumenti; socijalno pitanje; nezaposlenostAutor: Dafne Vidanec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados