Kategorija igre u teološkom govoru Huga Rahnera i Ivana GolubaReportar como inadecuado
Kategorija igre u teološkom govoru Huga Rahnera i Ivana Goluba - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.V No.2 July 2007. -

Premda je u Crkvi igra kao fenomen bila prisutna na različite načine, gledano u cjelini, igra u sustavnoj teološkoj misli nije imala velik značaj. Osim otkrivanja korisnosti igre na pastoralnom i katehetskom planu, u novije se vrijeme pojavljuju pokušaji interpretacije tradicionalnih teoloških sadržaja kategorijom igre. Na tom području značajno mjesto zauzimaju teolozi Hugo Rahner i Ivan Golub. Obojica za polazište vlastitih teoloških refleksija uzimaju definiciju igre jednog teologa - Tome Akvinskoga, a ne posuđuju je iz drugih područja. Kako im je polazište jednako, s jedne strane pokazuju zajedničke elemente, no s druge dolazi do izražaja i njihova specifičnost u izricanju tradicionalnih vjerskih sadraja kategorijom igre. Cilj ovoga članka jest predstaviti kako Rahnerovu tako i Golubovu interpretaciju teoloških sadržaja sub specie ludi, ističući istovremeno njihove posebnosti. Kod Rahnera je riječ o dijalektici igre kao dodatnoj, ali ne izravno i pojmovno ekspliciranoj karakteristici igre, a kod Goluba je to čovjek kao slika Boga koji se igra. Na njihovu ćemo primjeru pokazati da upotreba kategorije igre u teološkom govoru stvara nove teološke izričaje, komplementarne tradicionalnom govoru, ali ćemo uočiti i njezine granice.

igra; Deus ludens; homo ludens; Ecclesia ludens; Crkva, stvaranje; svijet; Stvoritelj; Logos, čovjek; život; slika Božja; nebeski ples; theologia ludensAutor: Valerija Kovač -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados