KONCEPTUALNE I KURIKULARNE OSNOVE MEĐUPREDMETNE KORELACIJE U FUNKCIJI PROJEKTNOG NASTAVNOG RADAReportar como inadecuado
KONCEPTUALNE I KURIKULARNE OSNOVE MEĐUPREDMETNE KORELACIJE U FUNKCIJI PROJEKTNOG NASTAVNOG RADA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Informatologia, Vol.41 No.1 March 2008. -

Doprinos obrađuje tematiku međupredmetnog planiranja i povezivanja kao faktora suvremene škole s naglaskom na strategijama odgojno – obrazovnog rada. U tom konteksu je najpogodniji projektni zadatak ona strategija odgojno – obrazovnog rada, koja se tiče razvoja divergentnoga mišljenja, stvaralačkih sposobnosti, stjecanja, produbljivanja, utvrđivanja, i uporabe znanja sa područja tehnike, tehnologije, organizacije rada, ekonomije, ergonomije, ekologije, informatike i računalstva, industrijskog oblikovanja itd. U zacrtanoj strategiji ukazuje se na međupredmetno planiranje i povezivanje, te ostvaruje težnja za stjecanje učinkovitijeg znanja, jer se ne podaju znanja. Cilj je samoaktivnost i ovladavanje samostalnim zarađivanjem znanja.

prirodne znanosti; tehnika i tehnologija; ekologija; procedure; metode; strategije; spoznaje; iskustva; stajališta, vrijednosti, vještine, habitAutor: Amand Papotnik - ; Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Mariboru, Maribor, Slovenija Srečko Glodež - ; Prirodos

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados