Kritika i metoda: Heidegger kao slučaj i kao mislilacReportar como inadecuado
Kritika i metoda: Heidegger kao slučaj i kao mislilac - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.41 No.4 July 2005. -

Rasprava razlikuje dva načina na koja Heidegger može biti predmetom znanstvenog istraživanja. U jednom tipu istraživanja fungira kao historijska osoba političkih zbivanja, pa je predmetom povijesne znanosti, te takva istraživanja moraju zadovoljavati znanstvene kriterije historiografske metode bez obzira na to kako se kritički odnosila spram svog predmeta. U drugom tipu predmet su Heideggerovo djelo i filozofski motivi njegova političkog angažmana s početka nacističkog režima 1933-34. Razmatranje pokazuje da u oba slučaja nailazimo na nemarne znanstvene postupke i da često prevagu imaju unaprijed postavljene teze koje tendiraju k dokazivanju krivice. Razmatranje ima sljedeći tijek: nakon kratka uvodnog pregleda aktualnog stanja debate slijedi kratak historijski pregled faza kontroverze, potom ekskurs o bîti znanstvene metode, te kritički prikaz nekih radova povjesničara na kojima se pokazuje kako istraživanje može zastraniti ne poštuje li kriterije i standarde znanstvene metode. U drugom je dijelu u središtu pitanje interpretacije odnosa filozofije i političkog angažmana. Tu se – uz kritičko referiranje o nekim novijim pozicijama Fried, Kisiel, Thomä – zastupa teza da filozofske motive Heideggerova -skoka- u politiku treba ponajprije tražiti u metodološkim dimenzijama njegova djela, naročito onima vezanima uz probleme utemeljenja, a ne toliko u nekim pojmovnim podudarnostima njegovih kategorija s nacističkim vokabularom i predodžbama.

slučaj Heidegger; genocid nad Židovima; Hannah Arendt; metoda; Hugo Ott; Karl Löwith; marksizam; nacizam; platonizam; Nietzsche; narod; jezik; povijesnostAutor: Dunja Melčić - orcid.org-0000-0002-4314-4771 ; Blanchardstr. 24, D-60487 Frankfurt am Main, Deutschland

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados