NOVA PUBLIKA NOVIH MEDIJA - Informatologia, Vol.41 No.1 March 2008.Report as inadecuate
NOVA PUBLIKA NOVIH MEDIJA - Informatologia, Vol.41 No.1 March 2008. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Informatologia, Vol.41 No.1 March 2008. -

Digitalna je tehnologija ključ golemih tehnoloških promjena u medijskoj slici 21. stoljeća. Stari su se mediji morali prilagoditi novih zahtjevima nove publike. Umjesto dosadašnjih pasivnih konzumenata javljaju se korisnici, aktivni kreatori novih medijskih formi, ali i sadržaja. Vrijeme velikih promjena rezultiralo je jednom potpuno novom i dosad nepoznatom formom kao što je građansko novinarstvo. Ujedno, upravo uslijed konvergencije koja se događa među medijima, nastaje i jedan potpuno novi pojam, a to su participirajući mediji. Gotovo ucijenjeni tehnološkim promjenama i sadržajima koji su iz njih proizišli, stari se mediji pokušavaju prilagoditi i obogatiti svoju ponudu. Internetske stranice s ponudom podcasta, blogova, chatova i foruma, mediji on-demand, posebne redakcije za građansko novinarstvo, otkupi amaterskih audio i video snimki, otkupi fotografija, kontinuirana interakcija i komunikacija svih sa svima, transparentnost itd., sve su to elementi koji dovode do konvergencije koja se više ne može zanijekati niti ignorirati.

digitalizacija; participirajući mediji; građansko novinarstvo; konvergencijaAuthor: Marina Mučalo - ; Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Silvio Šop - ; Fakultet političkih

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents