Dileme međunarodnog prava: između nacionalizma i kozmopolitizmaReportar como inadecuado
Dileme međunarodnog prava: između nacionalizma i kozmopolitizma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.41 No.4 July 2005. -

Autor ukratko izlaže neke temeljne pojmovne aspekte pravnog razvitka međunarodnih odnosa nakon 11. rujna 2001. Najprije skicira klasično međunarodno pravo. Potom analizira dvije dominantne tendencije u razmišljanju o daljnjem razvitku međunarodnog prava – idealističku i realističku. U tom smislu suprotstavlja Kanta i Hegela. U ovom sporu značajnim se pokazuje njemački pravni i politički teoretičar Carl Schmitt koji je osporavao univerzalističke pretpostavke Kantova projekta. Schmitt pobija funkciju racionalizacije vladavine, koju bi trebao preuzeti ustav kako u okviru nacionalne države tako i izvan nje. Autor zaključuje da će se Sjedinjene Američke Države i druge velike sile morati uskoro vratiti na put koji su same započele i energično zastupale između 1918. i 1945. godine, a to je put postupnoga napredovanja u povijesnoj evoluciji međunarodnog prava.

Kant; pravo; politika; Carl Schmitt; međunarodno pravoAutor: Zvonko Posavec - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados