INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJSKA KULTURA HOTELSKIH PODUZEĆAReportar como inadecuado
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJSKA KULTURA HOTELSKIH PODUZEĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Informatologia, Vol.41 No.1 March 2008. -

Već se nekoliko posljednjih godina vode rasprave o odnosima između informacijske tehnologije i organizacijske strukture i kulture u hotelskim poduzećima. Za razumijevanje adekvatne primjene informacijske tehnologije u hotelskom poduzeću, nužno je, osim razumijevanja kulturalnih promjena koje se događaju u organizaciji, razumijevanje i tehničkih promjena koje su njima uvjetovane. Informacijska tehnologija bitan je činitelj u izgradnji organizacijske kulture, a bez uporabe informacijske tehnologije teško je očekivati značajnija poboljšanja u poslovanju. Međutim, nova organizacijska kultura nije samo uvođenje novih informacijskih sustava i informacijske tehnologije, već je u promjeni odlučujući menadžerski koncept organizacijske kulture koji ima utjecaj na poslovnu uspješnost. Najveći izazov, s kojim se susreće nadolazeća generacija menadžera u hotelijerstvu, je upravo razumijevanje organizacijske kulture, koja je usmjerena prema poslovnoj filozofiji i prioritetima u poslovanju.

menadžment; hotelska industrija; informacijska tehnologija; organizacijska kulturaAutor: Vlado Galičić - ; Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Slobodan I

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados