Dva pravna spomenika. - Korčulanski statut. Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine. Priredio i preveo Antun Cvitanić, Zagreb-Korčula 1987, oko 440 str. Statut grada Splita. Srednjovjekovno pravo Splita. Priredio i preveoReportar como inadecuado




Dva pravna spomenika. - Korčulanski statut. Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine. Priredio i preveo Antun Cvitanić, Zagreb-Korčula 1987, oko 440 str. Statut grada Splita. Srednjovjekovno pravo Splita. Priredio i preveo - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts, Vol.15 October 1988. -



Autor: Mirjana Matijević-Sokol -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados