Determinante ideološke samoidentifikacije hrvatskih birača na parlamentarnim izborima 2003. godineReportar como inadecuado
Determinante ideološke samoidentifikacije hrvatskih birača na parlamentarnim izborima 2003. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.42 No.1 January 2006. -

Koristeći se podatcima anketnog istraživanja birača pred parlamentarne

izbore 2003. godine autor analizira determinante njihovih

ideoloških podjela. Analiza pokazuje da su najznačajnije determinante

stavovi prema ulozi tradicije i katoličke crkve u društvu, odnos

prema ulozi žena u društvu, odnos prema manjinskim skupinama te

odnos prema povijesti, ponajprije prema Drugome svjetskom ratu i

poslijeratnom razdoblju.

Kod ideološke samoidentifikacije na ljestvici lijevo – desno odnos

prema ulozi crkve i tradicije te odnos prema povijesti imaju najveću

ulogu od svih varijabli koje mjere stavove.

Kad je riječ o determinantama konkretnih ideoloških orijentacija,

najveća uloga pripada varijablama koje mjere odnos prema tradicionalnim

vrijednostima i ulozi crkve u društvu, odnos prema manjinama,

odnos prema položaju žena te odnos prema povijesti. Dok odnos

prema tradiciji i ulozi katoličke crkve, a nešto manje odnos prema

manjinama i položaju žena u društvu, dijele liberale i socijaldemokrate

od kršćanskih demokrata, odnos prema povijesti dijeli ponajprije

liberale od socijaldemokrata.

Analiza je također pokazala da varijable koje mjere odnos prema

strankama imaju uvjerljivo najveći utjecaj na ideološku samoidentifikaciju,

bilo da je riječ o samoidentifikaciji na ljestvici lijevo – desno,

bilo da je riječ o identifikaciji s konkretnom ideološkom orijentacijom.

Međutim, kod interpretacije tih rezultata treba imati na umu da

kauzalna veza među ovim varijablama može postojati u obama pravcima.

Ipak, s obzirom na razinu političke sofisticiranosti javnosti

može se reći da će se ispitanci lakše identificirati sa strankom nego s ideologijom, koja je za većinu birača ipak apstraktan fenomen. Stranačka

identifikacija preferencija može biti posljedica različitih činitelja

koji se mogu kretati od rane političke socijalizacije u obitelji

do ideološke bliskosti po pojedinim pitanjima ili povjerenja u stranačko

vodstvo, itd. Stoga možemo reći da kod pitanja ideološke samoidentifikacije

ispitanik koristi svoju stranačku identifikaciju kao

informacijsku kraticu kako bi se odredio u, za većinu birača ipak apstraktnom,

svijetu ideologija.

ideološka samoidentifikacija; samoidentifikacija lijevo – desno; parlamentarni izbori; vrijednosti; stavovi; odnos prema povijesti; stranačka identifikacijaAutor: Andrija Henjak - ; Srednjoeuropsko sveučilište u Budimpešti, Odsjek za političku znanost, Budimpešta, Mađarska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados