Uloga televizijskih sučeljavanja u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore – hrvatska iskustva 2005.Reportar como inadecuado
Uloga televizijskih sučeljavanja u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore – hrvatska iskustva 2005. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.42 No.1 January 2006. -

Autor se bavi ulogom televizijskih sučeljavanja u predizbornim

kampanjama za predsjedničke izbore te pitanjem – kako je pionirski

pokušaj njihova organiziranja u Hrvatskoj za predsjedničke izbore

2005. prihvaćen među hrvatskim biračima te koliko se njihova izvedba

razlikovala od američkih standarda, koji su organizatorima poslužili

kao uzor.

Naime, jedna od posebnosti predizborne kampanje za predsjedničke

izbore u Hrvatskoj 2005. bilo je organiziranje triju televizijskih

sučeljavanja Stjepana Mesića i Jadranke Kosor, dvoje kandidata koji

su ušli u drugi krug izbora. Sučeljavanja su organizirana na trima nacionalnim

televizijskim mrežama HRT-u, RTL-u i Novoj TV i postigla

su visoku gledanost.

sučeljavanje; kandidati; televizija; SAD; Hrvatska; birači; odnosi s javnošćuAutor: Božo Skoko - orcid.org-0000-0002-4028-7128 ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados