Divergencija javnoga diskursa u Hrvatskoj i Europskoj Uniji – uzroci i posljediceReportar como inadecuado
Divergencija javnoga diskursa u Hrvatskoj i Europskoj Uniji – uzroci i posljedice - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.44 No.2 July 2007. -

U svom nedavnom izlaganju Wojciech Sadurski oslanja se na razlikovanje -stvarnog- i -pojmovnog- sukoba, koje je izvorno uveo Bernard Williams. Sukob je -stvaran- kad izgledi neke druge skupine predstavljaju moguću opciju i za nas. To znači da je razumno uvjerljivo ili moguće da bismo mogli postati kao oni. Ovo ne znači samo usporedbu nas samih s kulturom ili identitetom kojemu, u stvarnom životu, ne bismo nikako mogli sličiti, nego je riječ o tome da se sučeljavamo s nekom kulturom, što sa sobom nosi određene praktične implikacije. Tako se i identitet neke zajednice konstruira nasuprot nekom drugom identitetu, ili kao dio nekoga drugog identiteta. Na konstrukciju identiteta zajednice znatno utječe društveni diskurs kao skup komunikacija određene skupine koje se odnose na samu sebe i na druge društvene skupine s kojima dolazi u dodir. Autorova teza je da dominantni diskurs o Europskoj Uniji u Hrvatskoj bitno različit od europskoga diskursa o Europskoj Uniji, što dovodi do različite konstrukcije hrvatskoga i europskoga identiteta. Takva različitost diskursa znatno otežava uključivanje Hrvatske u distributivne mehanizme Europske Unije i maksimalizaciju korisnosti članstva.

europski identitet; Europska Unija; Hrvatska; divergencija diskursaAutor: Siniša Rodin - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados