Prevencija poremećaja u hranjenju u ranoj adolescencijiReportar como inadecuado
Prevencija poremećaja u hranjenju u ranoj adolescenciji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.10 No.52 March 2004. -

Poremećaji u hranjenju obično nastaju u ranoj adolescenciji, dakle u školskoj dobi, te je od velikog značenja kreiranje efikasnih interventnih programa namijenjenih školskoj primjeni. Cilj ovoga istraživanja bio je provjera efikasnosti programa primarne prevencije poremećaja u hranjenju. Namjera programa bila je redukcija zabrinutosti za izgled i težinu tijela te učestalosti provođenja dijete. Rezultati su pokazali značajno povećanje znanja u vezi zdravih navika hranjenja i simptoma poremećaja u hranjenju kod eksperimentalne skupine. Uočeno je i smanjenje učestalosti provođenja dijete, kao i tendencija ublažavanja negativnih stavova i navika hranjenjaAutor: Alessandra Pokrajac-Bulian - Ivanka Živčić-Bećirević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados