STRATEGIJA NOVOGA SVJETSKOG PORETKA U GLOBALNIM KOMUNIKACIJAMAReport as inadecuate
STRATEGIJA NOVOGA SVJETSKOG PORETKA U GLOBALNIM KOMUNIKACIJAMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.9 No.6 50 December 2000. -

Ovaj rad bavi se ključnim pitanjima globalizacije u komunikacijama

koja se krupnim koracima odvija u gotovo svim krajevima

svijeta. Početno se uobličuju četiri glavna trenda sveprisutna u

svjetskim komunikacijama, a zatim se svaki od njih posebice

definira i raščlanjuje, s težnjom prinosa razjašnjenju osnovnih

problema i aktualnih rješenja u svezi s tim područjem. Digitalizacija

će se, primjerice, nesumnjivo potvrditi kao jedan od sveprisutnih

generičkih trendova koji je u velikoj mjeri uvjetovao i nastanak

ostalih. U radu se također razmatraju i neki od specifičnih

info-fenomena suvremenoga društva, poput Interneta ili tržišta

vijesti koji imaju golem utjecaj na modernu kulturu te se s pravom

smatraju bitnim čimbenicima zahuktale informacijske revolucije.

Neslućeni razvoj globalnih komunikacija iznio je na

vidjelo potrebu za ustanovljavanjem određenih pravila i standarda,

što je također tema jedne od raščlamba ovoga rada koja se

bavi problematikom međunarodne povelje i njezinih postavka,

posebice s aspekta eurointegracija. Svi ti elementi na poseban

način daju prinos ostvarivanju globalnoga multikulturalnoga

informacijskog društva koje nastaje kao krajnja rezultanta svekolikih

događanja u ovom znanstvenom području, što je predmetom

razmatranja u završnom dijelu rada.Author: Vitomir GRBAVAC - Krunoslav ANTOLIŠ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents