STEČAJ VIĐEN OČIMA ZAPOSLENIH: JEDNO HRVATSKO PODUZEĆEReportar como inadecuado
STEČAJ VIĐEN OČIMA ZAPOSLENIH: JEDNO HRVATSKO PODUZEĆE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.9 No.6 50 December 2000. -

Ovo istraživanje jedno je od rijetkih koja nastoje pridonijeti

odgovoru na pitanja kako zaposleni percipiraju radnu sredinu

nakon stečaja. U poduzeću koje je nakon stečajnog postupka

dobilo novoga vlasnika provedeno je istraživanje u kojem je

sudjelovalo 119 zaposlenih, odnosno cjelokupna dostupna

populacija zaposlenika. Rezultati su ukazali na vrlo rašireno

nezadovoljstvo različitim aspektima posla. Zaposleni su najmanje

zadovoljni plaćom, zatim sigurnošću zaposlenja, dok su nešto

zadovoljniji međuljudskim odnosima. Istraživanjem obuhvaćena

sociodemografska obilježja zaposlenika nemaju utjecaj na

iskazano zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo ovim aspektima

posla. Vrlo je raširen osjećaj nemoći da se svojim trudom

pridonese uspjehu poduzeća, a gotovo polovica zaposlenika

razmišlja o dobrovoljnom odlasku iz poduzeća. Mišljenja

zaposlenika o glavnim uzrocima stečaja koncentriraju se oko

dvije točke: s jedne strane apostrofira se nesposobnost staroga

rukovodećeg kadra koja se odrazila u lošoj poslovnoj politici i

lošoj organizaciji rada, a s druge strane, kao uzroci stečaja ističu

se privatni interesi, krađa i -namještaljke- koje su rezultirale

namjernim poslovnim krahom u predtranzicijskom razdoblju

jednoga od najvećih hrvatskih poduzeća u grafičkoj industriji.Autor: Davor TOPOLČIĆ - Vjekoslav Afrić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados