GRANICE VALJANOSTI IZRAZA ZA MJERENJA SPECIFIČNOG OTPORA TLA WENNEROVOM METODOM PREMA IEEE NORMI Std. 81-1983Report as inadecuate
GRANICE VALJANOSTI IZRAZA ZA MJERENJA SPECIFIČNOG OTPORA TLA WENNEROVOM METODOM PREMA IEEE NORMI Std. 81-1983 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

journal of energy, Vol.56 No.6 December 2007. -

Za analizu rezultata i obavljanje mjerenja specifičnog otpora tla inženjerima su dane na raspolaganje smjernice i naputci različitih međunarodnih normi. Prilikom korištenja matematičkih izraza iz navedenih normi često nisu jasne okolnosti pod kojima su dobiveni navedeni izrazi. Jedan takav slučaj opisan je u ovom članku, a odnosi se na međunarodnu normu IEEE Std. 81-1983, izraz za prividni specifični otpor tla, a koji se odnosi na teorijski model i predviđanje mjernih rezultata dobivenih Wennerovim mjernim rasporedom elektroda. U IEEE Std. 81-1983 štapne elektrode su modelirane kao kuglaste, što u konačnici rezultira jednostavnim matematičkim izrazom za prividni specifični otpor tla. Zbog navedenog pojednostavljenja inženjeri nemaju uvid u granice valjanosti prema normi dobivenog izraza, odnosno njegovu točnost. Naime, pretpostavlja se da korisnik ima predznanje visokog obrazovanja, usmjeravajuće struke ili da je pohađao odgovarajuće tečajeve. Iz tog razloga u članku je detaljno prikazan izvod izraza za prividni specifični otpor tla u slučaju kada se mjerenje obavlja Wennerovom mjernom tehnikom. Izvodi su iscrpno komentirani kako bi iznesena građa bila razumljivija što širem krugu čitatelja. Dobiveni izraz uvažava stvarnu geometriju mjernih elektroda i utjecaj međusobne blizine elektroda na mjerenje. Na primjeru iz prakse uspoređeni su rezultati dobiveni izvedenim izrazom s predloženim izrazom prema međunarodnoj normi IEEE Std. 81-1983. Rezultati oba pristupa prikazani su grafički, analitički te diskutirani.

IEEE std. 81-1983; prividni otpor tla; specifični otpor tla; Wennerov raspored elektrodaAuthor: T. Barić - D. Šljivac - M. Stojkov -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents