OSNIVANJE HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA Od prvih zamisli i priprava do konstituiranja, 1877. – 1910.Report as inadecuate
OSNIVANJE HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA Od prvih zamisli i priprava do konstituiranja, 1877. – 1910. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.9 No.6 50 December 2000. -

Hrvatsko novinarsko društvo postoji 90 godina, ali još uvijek nema

pregleda njegove povijesti, cjelovitih prikaza važnijih problema

ili pojedinih razdoblja. Malo se pisalo, još manje istraživalo.

To je i potaknulo izradu ove studije koja se – nakon kritičke provjere

rezultata relativno skromne literature – poglavito temelji na

izvornoj građi iz Arhiva Društva AHND. U okviru širih političkih i

društvenih prilika u Hrvatskoj i Habsburškoj Monarhiji prikazuju

se programske koncepcije o modelima udruživanja i razlozi višekratnih

neuspjelih akcija, pokušaj zajedničkoga -staleškog- organiziranja

u okviru Društva hrvatskih književnika 1900., priprave

g. 1907. te, naposljetku, završni proces konstituiranja

Društva, ujesen 1910. U prilogu studiji daje se uvid u izvore i popis

literature.Author: Srećko LIPOVČAN -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents