DIMENZIJE SAMOPOIMANJA DJECE U ODNOSU NA OPAŽENU SOCIJALNU PODRŠKU IZ RAZLIČITIH IZVORAReportar como inadecuado
DIMENZIJE SAMOPOIMANJA DJECE U ODNOSU NA OPAŽENU SOCIJALNU PODRŠKU IZ RAZLIČITIH IZVORA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.9 No.6 50 December 2000. -

U radu se ispituju različiti aspekti samopoimanja dječaka i djevojčica

u ranoj adolescentskoj dobi. Glavni cilj ovoga istraživanja

bio je utvrditi kakav je odnos između opažene socijalne podrške

iz različitih izvora roditelji, učitelji, prijatelji, učenici i općeg

samopoštovanja te različitih dimenzija slike o sebi školske sposobnosti,

socijalne prihvaćenosti, športske sposobnosti, tjelesnoga

izgleda, ponašanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 340

učenika šestih i sedmih razreda osnovne škole. Primijenjene su

adaptirane verzije skala za mjerenje različitih dimenzija samopoimanja

i socijalne podrške koje je razvila S. Harter 1985

Na

skalama samopoimanja dječaci pokazuju značajno veće opće

samopoštovanje i ocjenjuju boljim svoj tjelesni izgled i školske

sposobnosti. Djevojčice procjenjuju da dobivaju više socijalne

podrške od roditelja i prijatelja nego li dječaci. Provedene su

odvojene hijerarhijske regresijske analize rezultata za uzorak dječaka

i djevojčica s dimenzijama samopoimanja i općeg samopoštovanja

kao kriterijskim varijablama i različitim izvorima percipirane

socijalne podrške kao prediktorskim varijablama. Rezultati

pokazuju da percipirana socijalna podrška od učenika i-ili

prijatelja značajno pridonosi pozitivnijoj slici o sebi na svim ispitivanim

dimenzijama. Roditeljska podrška značajni je prediktor

većega općeg samopoštovanja, dok podrška od učitelja značajno

pridonosi pozitivnijoj slici o vlastitu ponašanju. Nalazi ovoga

istraživanja također ukazuju na to da je podrška od odraslih roditelja

i učitelja više važna za razvoj samopoimanja djevojčica. U

raspravi se dobiveni rezultati analiziraju u odnosu na različite

obrasce socijalizacije za dječake i djevojčice.Autor: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC - Zora RABOTEG-ŠARIĆ - Renata FRANC -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados