PRILOG POZNAVANJU MEDONOSNOG BILJA HRVATSKEReportar como inadecuado
PRILOG POZNAVANJU MEDONOSNOG BILJA HRVATSKE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Agronomy journal, Vol.69 No.2 April 2007. -

Poznavanje medonosnog bilja i staništa na kojemu rastu od velike je važnosti za pčelare zbog poboljšanja pčelinje paše. U radu je navedeno preko 275 medonosnih vrsta koje se nalaze u Hrvatskoj na nekom od staništa, a koje su prema ocjenama iz literature ocjenjene kao najmedonosnije. Biljke su raspoređene u 59 porodica od kojih su najbrojnije vrstama Lamiaceae usnjače s 46 vrsta, Fabaceae lepirnjače 32 vrste i Rosaceae ruže 27 vrsta, a zatim slijede Asteraceae glavočike 26 vrsta, Brassicaceae krstašice 14 vrsta i Boraginaceae oštrolisti i Scrophulariaceae zijevalice s 8 vrsta. Povećanje razine znanja pčelara o samoniklom medonosnom bilju samo je jedan od čimbenika koji bi trebao pridonijeti poboljšanju pčelinje paše.

medonosno bilje; pčelinja pašaAutor: D. Zima -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados