PRILOG POZNAVANJU MEDONOSNOG BILJA HRVATSKEReport as inadecuate
PRILOG POZNAVANJU MEDONOSNOG BILJA HRVATSKE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Agronomy journal, Vol.69 No.2 April 2007. -

Poznavanje medonosnog bilja i staništa na kojemu rastu od velike je važnosti za pčelare zbog poboljšanja pčelinje paše. U radu je navedeno preko 275 medonosnih vrsta koje se nalaze u Hrvatskoj na nekom od staništa, a koje su prema ocjenama iz literature ocjenjene kao najmedonosnije. Biljke su raspoređene u 59 porodica od kojih su najbrojnije vrstama Lamiaceae usnjače s 46 vrsta, Fabaceae lepirnjače 32 vrste i Rosaceae ruže 27 vrsta, a zatim slijede Asteraceae glavočike 26 vrsta, Brassicaceae krstašice 14 vrsta i Boraginaceae oštrolisti i Scrophulariaceae zijevalice s 8 vrsta. Povećanje razine znanja pčelara o samoniklom medonosnom bilju samo je jedan od čimbenika koji bi trebao pridonijeti poboljšanju pčelinje paše.

medonosno bilje; pčelinja pašaAuthor: D. Zima -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents