UTJECAJ VELIČINE I OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA KOMPONENTE KVALITETE KULTIVARA CELERA APIUM GRAVEOLENS VAR. RAPACEUM MILL.Report as inadecuate
UTJECAJ VELIČINE I OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA KOMPONENTE KVALITETE KULTIVARA CELERA APIUM GRAVEOLENS VAR. RAPACEUM MILL. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Agronomy journal, Vol.69 No.2 April 2007. -

Celer korjenaš za prodaju u svješem stanju i za preradu mora zadovoljiti potrebne standarde kakvoće. Na svojstva koja određuju kakvoću mogu utjecati klimatski i edafski čimbenici, kultivari i načini uzgoja. Organogena tla u Vranskom bazenu i klimatski uvjeti koji omogućuju dugu vegetaciju povoljni su za rast celera. Kako to utječe na kakvoću korijena u 3 kultivara i 5 načina sadnje cilj je ovog istraživanja.

U dvogodišnjem pokusu na lokaciji Jankolovica posađena su 3 kultivara: Nemona, Volltreffer i Praški orijaš uz 2 razmaka redova i 3 razmaka u trakama uz sklop: 8.3, 10.0, 11.1, 12.5 i 13.3 biljke-m2.

U vrijeme berbe iz svakog od 5 ponavljanja ustanovljen je udio standardnih korjenova i njihova prosječna masa. Standardni korijeni su zatim klasirani po promjeru u 3 kategorije 6 do 8, 8 do 10 i >10 cm. Korijeni su uzdužno razrezani i ustanovljena je pojava unutrašnjih šupljina za svaku kategoriju te postotak suhe tvari refraktometrom, što je pokazatelj kakvoće za preradu.

Prosječna masa tržnog korijena statistički se nije razlikovala. Kultivar Volltreffer bio je nešto krupniji 374 g od kultivara Nemona 334 g i Praški orijaš 319 g. Povećanjem broja biljaka po m2 prosječna masa tržnog korijena se lagano smanjivala od 370 do 259 g u dvogodišnjem prosjeku za sva tri kultivara. Najmanje sitnog korijena promjera 6 do 8 cm u ukupnoj masi bilo je u kultivara Volltreffer 23.5 %, zatim Praškog orijaša 31,0 % i Nemona 40.5 %. Za sva tri kultivara povećanjem sklopa udio sitnih korjenova se povećavao od 26.5 na 39%. Prosječna masa sitnih promjera 6-8 cm bila je 208 do 249 g, srednjih promjera 8 do 10 cm 366 do 398 g i krupnih >10 cm od 586 do 653 g. Najmanju masu u svim kategorijama imao je Praški orijaš. U svim krupnoćama povećanjem sklopa prosječna masa se malo smanjuje. Pojava šupljina u sredini korijena može biti negativno svojstvo. U prvoj godini bilo je više šupljih korjenova nego u drugoj godini istraživanja, krupni korjenovi imali su više šupljina od sitnih, a u većem sklopu bilo ih je manje. Postotak suhe tvari refraktometrom kretao se u prosjeku od 5 do 7 % a bio je najveći u Praškog orijaša.

Na osnovi ovih svojstava ne može se izdvojiti najpovoljniji kultivar, niti sklop koji bi doprinio boljoj kakvoći.

celer; kultivar; kakvoća; vegetacijski prostorAuthor: Ž. Golem - R. Lešić - D. Ban - I. Žutić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents