PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA VINOGRADARSTVA I VINARSTVA U SPLITSKO – DALMATINSKOJ ŽUPANIJIReport as inadecuate
PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA VINOGRADARSTVA I VINARSTVA U SPLITSKO – DALMATINSKOJ ŽUPANIJI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Agronomy journal, Vol.69 No.4 August 2007. -

Poljoprivredna proizvodnja u Splitsko – dalmatinskoj županiji bremenita je problemima, a za njihovo rješavanje potrebno je vremena, financijskih sredstava i prije svega prilagodljiva strategija razvitka koja će voditi brigu o okruženju i nalagati jačanje konkurentnosti i napredak na svim područjima aktivnosti, od edukacije do organizacije i unaprjeđenja metoda proizvodnje uz razvijanje sustava potpore i tržišta. Nažalost vremena za -sređivanje- stanja u ovoj oblasti nema dovoljno, vrijeme je potrošeno, a pravila igre diktiraju procesi globalizacije i približavanje članstvu u EU koji su posebno naglašeni na sektoru proizvodnje, distribucije i potrošnje vina i proizvoda od vina. Proizvodnju karakterizira mala veličina posjeda, loša struktura korištenja zemljišta, neadekvatna starosna struktura i obrazovanost poljoprivrednog stanovništva, nedostatna financijska sredstva i potpore, neorganizirano tržište, niska proizvodnost, neadekvatne mjere agrarne politike, kao što su npr. sustav kreditiranja, mjere poticaja, zaštita domaće proizvodnje, mjere zemljišne politike, neekipiranost administrativnih, znanstvenih i organizacijskih struktura koje prate ovaj dio gospodarstva. Usprkos teškoćama očito je da prostora za rast poljoprivredne proizvodnje ima. Hrana u strukturi robne potrošnje stanovništva ima veliki udio preko 32% i danas se zadovoljava uvozom, turistička potražnja je iz godine u godinu sve veća, a kvalitetni proizvodi svoje mjesto naći će i u izvozu. Ostvarenje ovih ciljeva mora biti moto za organiziraniji i aktivniji pristup u rješavanju istaknutih problema čime bi nadoknadili dio izgubljenog vremena i doprinijeli rastu standarda poljoprivrednog i ukupnog stanovništva Županije.

Strategija razvoja; vinogradarstvo i vinarstvo; Splitsko – dalmatinska županijaAuthor: Frančesko Duboković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents