FLORA I VEGETACIJA DREŽNIČKOG POLJA - Agronomy journal, Vol.69 No.4 August 2007.Reportar como inadecuado
FLORA I VEGETACIJA DREŽNIČKOG POLJA - Agronomy journal, Vol.69 No.4 August 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Agronomy journal, Vol.69 No.4 August 2007. -

Drežničko polje je jedno od nekoliko kraških polja u Hrvatskoj. Smješteno je uz jugozapadne obronke planinskog masiva Velika Kapela. Ono pokriva površinu od oko 250 ha. U srpnju 2004.g. izvršena su istraživanja flore i vegetacije Drežničkog polja. Zabilježeno je 89 vaskularnih biljnih vrsta iz 35 porodica i 7 zajednica Myriophyllo-Nupharetum, Caricetum elatae, Caricetum inflato-vesicariae, Valeriano-Filipenduletum, Veronica longifolia- Euphorbi-etum lucidae, Molinio- Lathyretum pannonicae i Deschampsietum mediae.

Rezultati ovih istraživanja prilog su poznavanju flore i vegetacije kraških polja u Hrvatskoj.

flora; vaskularne biljne vrste; vegetacija; kraško polje; Drežničko poljeAutor: Nada Hulina -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados