DOZIRANJE VODE KORISTEĆI KOEFICIJENT NAVODNJAVANJAReportar como inadecuado
DOZIRANJE VODE KORISTEĆI KOEFICIJENT NAVODNJAVANJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Agronomy journal, Vol.69 No.4 August 2007. -

Cilj istraživanja je bio utvrditi koeficijente navodnjavanja, a zatim koristeći koeficijente odrediti početak navodnjavanja, na temelju izračunavanja svakodnevne evapotranspiracije. Koeficijent navodnjavanja predstavlja potrošnju vode mm po jednom stupnju srednje temperature zraka 0C. Trogodišnja istraživanja 1999-2000 provedena su u Međimurju, na kulturama: jabuke, šećerne repe i krumpira i na tipu tla semiglej. Navodnjavanje kultura obavljeno je mini rasprskivačima. Obrok navodnjavanja izračunat je standardnom metodom i iznosio je kod jabuke 47,9 mm, a kod šećerne repe i krumpira 36,0 mm. Koeficijent navodnjavanja izračunat je za dekadno razdoblje na temelju sljedećih podataka: vlažnost tla, oborine, srednje dnevne temperature zraka i količina vode dodane navodnjavanjem.

Prosječni trogodišnji koeficijent navodnjavanja za jabuku se kretao od 0,16 mm-0C u prvoj dekadi svibnja do 0,40 mm-0C u prvoj dekadi kolovoza, za šećernu repu od 0,10 mm-0C u prvoj dekadi svibnja do 0,23 mm-0C u drugoj dekadi srpnja i za krumpir od 0,11 mm-0C u prvoj dekadi svibnja do 0,21 mm-0C u drugoj dekadi srpnja.

Potrošnja vode za pojedini dan može se izračunati množenjem koeficijenta navodnjavanja i srednje dnevne temperature zraka 0C. Kada se zbrajanjem potroši količina vode dodana prethodnim obrokom navodnjavanja, potrebno je ponovno primijeniti navodnjavanje.

Određene vrijednosti koeficijenta navodnjavanja mogu se koristiti za određivanje početka navodnjavanja i u širem području s istim ili sličnim pedološkim i klimatskim uvjetima.

koeficijent navodnjavanja; jabuka; šećerna repa; krumpirAutor: I. Šimunić - F. Tomić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados