Važnost kliničke farmakologije za obiteljskog liječnika u nasReport as inadecuate
Važnost kliničke farmakologije za obiteljskog liječnika u nas - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.11 No.1 Farmakologija February 2002. -

Klinička farmakologija KF nastala u Hrvatskoj

1970.-ih godina danas je važan čimbenik u borbi za adekvatno

i racionalno propisivanje lijekova. Njezine su funkcije praktične,

nastavne i istraživačke. Liječnik obiteljske medicine

LOM trebao bi se koristiti njezinim uslugama u svim navedenim

zadacima koji su usko povezani. Racionalna farmakoterapija

uvjetovana je redovitim, objektivnim i kritičkim

obavješčivanjem. Ono, prisutno već u dodiplomskoj nastavi,

mora se nastaviti u poslijediplomskoj nastavi i stalnom

usavrπavanju medicinara i farmaceuta. Obavješčivanje se

mora temeljiti na -medicini osnovanoj na dokazima-, istraživanju

propisivanja i potrošnje lijekova. LOM propisuje 80%

ukupno potrošenih lijekova pri čemu sekundarna i tercijarna

zdravstvena zaštita često ne igra optimalnu ulogu. Objektivni

izvori informacija imaju u nas Pharmaca, Bilten o lijekovima

dugu tradiciju, no nedovoljno su prošireni pa je njihov utjecaj

na propisivanje suboptimalan. Farmakoterapijski priručnik još

ne izlazi redovito. Konkretni savjeti o farmakoterapiji, dobivanje

povratnih obavijesti kod prijavljivanja nuspojava načini

su pomoći i koristi KF za LOM. U ispitivanju nekih lijekova

novih ili ispitivanja novih aspekata primjene starih, što se

teško može provesti bez pomoći LOM-a suradnja KF i LOM-a

vrlo je važna. KF će surađivati s LOM-om i u ocjeni racionalnosti

propisivanja i adekvatnosti savjeta specijalista. Isto će

biti slučaj u zajedničkome djelovanju u različitim povjerenstvima

za lijekove od onog HZZO-a do pojedinih bolničkih povjerenstava.

I u Ministarstvu zdravstva ta bi suradnja trebala biti

prisutna. Bez LOM-a nemoguće je donositi propise i zakone

koji se tiču obiteljske medicine. KF treba obiteljskog liječnika

jednako kao on nju. U obostranom je interesu da se bolje

iskoriste mogućnosti koju ta suradnja pruža.

klinička farmakologija i liječnik obiteljske medicine; racionalno propisivanje; izvori informacija o lijekovimaAuthor: Božidar Vrhovac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents