Farmakogenetika depresija - Medicus, Vol.13 No.1 Depresija January 2004.Report as inadecuate
Farmakogenetika depresija - Medicus, Vol.13 No.1 Depresija January 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.13 No.1 Depresija January 2004. -

Farmakogenetika, a posebno farmakogenomika,

nove su znanstvene discipline čiji početni rezultati daju

nadu da će se među bolesnicima koji boluju od depresije uspjeti

prepoznati homogene skupine s obzirom na očekivani

terapijski odgovor i na taj način omogućiti učinkovitije liječenje

depresije.

Sasvim je jasno da je terapijski odgovor rezultat složenih genskih

učinaka, a ne samo jednoga gena. Na njega utječu ne

samo genski polimorfizmi nego i varijacije u ekspresiji gena i

posttranslacijske modifikacije proteina pod utjecajem brojnih

čimbenika kao što su doza lijeka, prehrana te interakcije s

drugim tvarima unijetim u organizam. Ne valja očekivati da bi

se samim farmakogenetičkim ili čak farmakogenomskim

istraživanjima mogla objasniti većina varijabiliteta u terapijskom

odgovoru, no ustanovljavanje uzroka čak i dijela njegova

varijabiliteta koji je pod izravnim genskim utjecajem znatno

bi pridonijelo pouzdanijoj procjeni očekivanog terapijskog

učinka i značajnije povisilo sada nizak udio bolesnika koji

povoljno odgovaraju na antidepresivnu terapiju. Veći dio varijabiliteta

terapijskog odgovora bit će moguće objasniti tek

daljnjim razvojem transkriptomskih i proteomskih istraživanja

koja su, za sada, ipak još u fazi ranog razvoja.

farmakogenetika; antidepresivi; farmakogenomika; ljudski genomAuthor: Neven Henigsberg - Vera Folnegović-Šmalc -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents