USMENI I ZAVIČAJNI MOTIVI U KNJIZI ZA DJECU BURRRA DANIELA NAČINOVIĆAReportar como inadecuado
USMENI I ZAVIČAJNI MOTIVI U KNJIZI ZA DJECU BURRRA DANIELA NAČINOVIĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Methodological Horizons, Vol.220072 No.4 December 2007. -

Danijel Načinović , rođen 1952. u Labinu, istaknuti je, plodan i svestran, hrvatski književnik srednje generacije iz Istre. Živi i stvara u Puli. Načinović je pjesnik, prozaist, esejist, prevoditelj, antologičar, scenarist i novinar. Dobitnik je niza značajnih nagrada i priznanja, a zastupljen je u mnogim antologijama i pregledima.

I bez podrobne analize uočljive su, uz modernost, tri dominantne osobitosti Načinovićeva dosadašnjega književnoga djela za djecu: zavičajnost, usmena baština i svojevrsna prigodnost ili, bolje, prigodna inspirativnost. Poštujući široki autorov interes za zavičaj kao sveukupnost duhovnoga i materijalnoga dobra, za propitivanje usmenih i zavičajnih motiva pogodnima se čine ove tri dječje knjige:

-Burrra-, ilustrirala Nevenka Macolić, Izdavačko poduzeće Reprezent, Buzet 1997.

-Kravata Velog Jože ili vilinska svadba u pulskoj Areni-, ilustrirao Ivan Gregov, Academia Cravatica i Alfa d.d., Zagreb 2003.

-Mali glagoljaši-, ilustrirao Ivan Gregov, Osnovna škola Vazmoslava Gržalje, Buzet .

U ovome radu bit će govora o usmenim i zavičajnim motivima u dječjoj knjizi -Burrra-. Na tematskoj razini razmotrit ćemo mit priču o Argonatima i povijesnu predaju o gradu Dvigradu. Tražit ćemo kako su motivi uklopljeni u suvremenu dječju priču i kakvi su autorovi stavovi o dječjoj knjizi, zavičaju i baštini. Na izražajnoj razini bit će riječi o prozi i stihu, jezičnom standardu i dijalektu, jezičnim funkcijama, pjesničkoj naraciji, autorovim vezama sa zavičajnom baštinom u pejzažu, zvukovnom sloju stiha, usmenom obliku ili gdje drugdje.

mit; Argonauti; povijesna predaja; Dvigrad; čakavski dijalekt; standardni jezik; proza; stih; pričaAutor: Ivan Grgurević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados