ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE S POSEBNIM NAGLASKOM NA EUFRAZIJEVU BAZILIKUReportar como inadecuado
ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE S POSEBNIM NAGLASKOM NA EUFRAZIJEVU BAZILIKU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Methodological Horizons, Vol.220072 No.4 December 2007. -

Kulturno naslijeđe, materijalno i nematerijalno, zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti. Kulturna baština jedan je od ključnih elemenata za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnih identiteta. Neki od spomenika kulturne i prirodne baštine uvršteni su u UNESCO-vu listu baštine Plitvička jezera, Katedrala sv. Jakova u Šibeniku, Dioklecijanova palača, Stari grad Dubrovnik, Eufrazijeva bazilika u Poreču.

Jedan od ciljeva ovog istraživanja bio je predstaviti neke od spomenika pod zaštitom UNESCO-a, analizirati zastupljenost sadržaja u Nastavnom programu Učiteljskog fakulteta u Rijeci u okviru nastavnog predmeta Metodika prirode i društva koji se odnose na zaštitu prirodne i kulturne baštine te koliko su ti isti sadržaji zastupljeni u Nastavnom planu i programu od 1. do 4. razreda osnovne škole. Utvrdili smo da su ovi sadržaji zastupljeni u jako malom opsegu u oba programa, ali isto tako smatramo da se boljom edukacijom budućih učitelja ovi sadržaju mogu prenijeti učenicima kroz aktivnosti kao što su škola u prirodi, izleti, izvanučionička nastava iako nisu zastupljeni u programu.

Iz razloga što se u globalizaciji gubi individualizacija i tradicija pojedinih naroda i zbog opasnosti od nestajanja ovakvih spomenika i mjesta od velike su važnosti međunarodne akcije za očuvanje, zaštitu i promicanje kulturnog naslijeđa, odgoj za zaštitiu od najranijih školskih dana te osvještćivanje budućih generacija o ovom problemu.

prirodna i kulturna baština; zaštita i očuvanje; tradicijaAutor: Vedrana Baran - Valentina Grabovac - Anita Puljić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados