KAKO PREDŠKOLSKA DJECA VIDE BIG BROTHER SHOWReportar como inadecuado
KAKO PREDŠKOLSKA DJECA VIDE BIG BROTHER SHOW - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Methodological Horizons, Vol.220072 No.4 December 2007. -

Cilj istraživanja bio je ispitivanje nekih karakteristika gledanosti Big Brother show-a kod djece predškolske dobi, razloga gledanja te emisije, s aspekta preferiranih sadržaja emisije te ličnosti kandidata koje preferiraju djeca.

Ispitan je prigodni uzorak djece srednje i starije vrtićke dobi iz 3 dječja vrtića iz Zagreba Dječjeg vrtića Grigora Viteza i Dječjeg vrtića -Maksimir- i -Trnoružica-, N = 142. Utvrđene su čestine razloga preferencije pojedinih sudionika show–a te pojedinih sadržaja emisije.

Prema rezultatima, oko dvije trećine ispitane djece gleda -Big Brother- show. Djevojčice nešto češće gledaju ovu emisiju u odnosu na dječake, te djeca čije majke imaju nešto niži stupanj stručne spreme. S odgojnog i obrazovnog stanovišta, podatak o čestom roditeljskom nadzoru nad ovim sadržajem, koji djeci potencijalno mogu štetiti, izrazito je ohrabrujući. Rangiranjem, kao i na temelju iznosa aritmetičkih sredina rezultata, utvrđeno da se kod djece bitno razlikuju razlozi sviđanja-nesviđanja pojedinih kandidata u -Big Brother- show–u, kao i razlozi sviđanja-nesviđanja -Big Brother- show–a u cjelini. Utvrđen je velik broj statistički značajnih povezanosti između varijabli koje opisuju razloge sviđanja-nesviđanja pojedinih kandidata u -Big Brother- show–u, kao i onih koje opisuju općenite razloge sviđanja-nesviđanja -Big Brother- show–a u cjelini. Preferencije za pojedine kandidate kod djece bitno su različite i rukovode se vjerojatno posve drugačijim kriterijima, u odnosu na odrasle. Stoga je vjerojatno uz preferencije rukovođene pretežno fizičkim izgledom kandidata da u predškolskoj dobi gledanje show-a vjerojatno nema posebno nepoželjnih posljedica za djecu.

preferencije; kandidati; karakteristike; povezanosti; efekti; djecaAutor: Andrea Janković - Joško Sindik - Kamea Jaman -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados