STAVOVI NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE PREMA DJECI S TEŠKOĆAMA SLUHAReportar como inadecuado
STAVOVI NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE PREMA DJECI S TEŠKOĆAMA SLUHA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Methodological Horizons, Vol.220072 No.4 December 2007. -

U radu su predstavljeni rezultati ispitivanja stavova nastavnika prema djeci s teškoćama sluha. Cilj rada bio je ispitati da li su stavovi nastavnika pozitivni ili negativni.

U radu je korištena metoda teorijske analize i servej istraživačka metoda, a od instrumenata anketni upitnik konstruiran za namjere ovog istraživanja.

Uzorak ispitanika sačinjavalo je 100 nastavnika razredne nastave sa područja Tuzlanskog kantona. Na osnovu analize došli smo do zaključka da su stavovi nastavnika razredne nastave prema djeci s teškoćama sluha pozitivni.

nastavnici razredne nastave; stavovi; djeca s teškoćama sluhaAutor: Ruža Tomić - Mirha Šehović - Maja Hrvanović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados