Dječačko malo sjemenište porečko-pulske biskupije u Kopru 1880.-1919.Reportar como inadecuado
Dječačko malo sjemenište porečko-pulske biskupije u Kopru 1880.-1919. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revue d-histoire contemporaine, Vol.39 No.3 January 2008. -

Na temelju arhivskoga gradiva, tiska i literature autor analizira mjesto i ulogu Biskupijskog zavoda malog sjemeništa porečko-pulske biskupije u Kopru kako u vjerskom životu mjesne Crkve, tako i u hrvatsko-talijanskim nacionalno-političkim sporovima u Istri. Za 39-godišnjeg postojanja 1880.-1919. sjemenište je bilo kamen smutnje između hrvatske i talijanske političke elite u Istri pa se o njegovoj primarnoj ulozi, odgoju svećeničkih kandidata malo govorilo među suvremenicima. U prvom planu je bilo njegovo nacionalno djelovanje. U istoj mjeri u kojoj ga je talijanska strana podržavala i veličala, hrvatska ga je doživljavala kao sredstvo talijanizacije, tj. nacionalne dezintegracije istarskih Hrvata.

Crkva u Istri; koparsko sjemenište; Ivan Glavina; nacionalno pitanje; talijanska gimnazijaAutor: Stipan Trogrlić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados