Obilježja njemačkog policijskog sustava u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godineReportar como inadecuado
Obilježja njemačkog policijskog sustava u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revue d-histoire contemporaine, Vol.39 No.3 January 2008. -

Cjelokupni sustav policijske kao i upravne vlasti u NDH uspostavljen je po uzoru, ali i pod neposrednim pokroviteljstvom nacističke Njemačke i fašističke Italije. Na temelju dostupnih arhivskih izvora i postojeće literature u članku se istražuje opseg i narav njemačkog policijskog sustava u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u razdoblju 1941. - 1945. godine. Autor je pokušao odgovoriti koliko je njemačka policijsko-obavještajna služba surađivala s istom takvom službom Nezavisne Države Hrvatske te u kojoj je mjeri policija NDH bila davatelj, a u kojoj primatelj policijsko-obavještajnih informacija i usluga.

nacional-socijalizam; fašizam; totalitarni sustav; policijsko-sigurnosni sustav; obavještajna služba; Nezavisna Država Hrvatska; Njemačka; GestapoAutor: Davor Kovačić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados