Izgradnja kumulativnog identiteta: hrvatske teme u Politikinu zabavniku 1952.-1991.Reportar como inadecuado
Izgradnja kumulativnog identiteta: hrvatske teme u Politikinu zabavniku 1952.-1991. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revue d-histoire contemporaine, Vol.39 No.3 January 2008. -

Rad predstavlja pregled priloga u listu za mlade Politikin zabavnik čije su se teme odnosile na hrvatsku povijest, zemljopis, kulturu, značajne ličnosti itd. Analizira se pojava ovih priloga s obzirom na službeno proklamiranu politiku -bratstva i jedinstva-.

Hrvatska; Hrvati; Politikin zabavnik; povijest; kulturaAutor: Zoran Janjetović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados