Šećerna bolest i ateroskleroza - Medicus, Vol.9 No.1 Kronične bolesti January 2000.Reportar como inadecuado
Šećerna bolest i ateroskleroza - Medicus, Vol.9 No.1 Kronične bolesti January 2000. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicus, Vol.9 No.1 Kronične bolesti January 2000. -

Šećerna bolest obilježena je apsolutnom ili relativnom

inzulinopenijom s posljedičnom hiperglikemijom, uz

koju se tijekom duljeg razdoblja razvijaju kronične komplikacije

na malim i velikim krvnim žilama, živcima te bazalnim

membranama različitih tkiva. Prevalencija dijabetesa u Hrvatskoj

je 2,37% od čega 0,07% otpada na autoimunosni

inzulin-ovisni oblik bolesti tip 1, a 2,3% na tip 2 šećerne bolesti,

što otprilike odgovara podatcima u razvijenim zemljama.

Ateroskleroza je vodeći razlog smrti i invalidnosti u razvijenom

svijetu. Zadebljanje stijenke arterije osobito zahvaća

pojedine regije cirkulacije koronarne arterije, arterije koje

opskrbljuju središnji živčani sustav, renalne arterije uzrokujući

smanjenje i prekid krvnog protoka ili aneurizmatsko proširenje

krvne žile. Aterosklerotske promjene osoba sa šećernom

bolešću proširenije su i javljaju se ranije nego u općoj

populaciji i jedan su od uzroka povećanog mortaliteta osoba

sa šećernom bolešću. Zajednički rizični čimbenici šećerne

bolesti i ateroskleroze su dislipoproteinemija, pretilost i nepravilna

prehrana, manjak tjelovježbe, hipertenzija, pušenje

cigareta, psihološki profil bolesnika i hiperuricemija. U

liječenju bolesnika sa šećernom bolešću i aterosklerozom

osobito su važne regulacija glikemije, razine lipida u serumu

i arterijskog tlaka na vrijednostima nižim nego u osoba bez

šećerne bolesti.

šećerna bolest; ateroskleroza; rizični čimbenici; liječenjeAutor: Željko Metelko - Zdravko Babić - Ivana Pavlić-Renar -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados