Najčešće kronične dermatoze i njihov utjecaj na kvalitetu životaReportar como inadecuado
Najčešće kronične dermatoze i njihov utjecaj na kvalitetu života - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicus, Vol.9 No.1 Kronične bolesti January 2000. -

Kronične kožne bolesti važan su zdravstvenosocijalni

problem. Zbog njihova tijeka, smještaja na vidljivim

predjelima kože, potrebe svakidašnje provedbe terapije i

njege kože te sklonosti recidivima ove bolesti često bitno

utječu na kvalitetu života bolesnika. Navode se podatci o

najčešćim dermatozama, načinu i metodama mjerenja utjecaja

kronične kožne bolesti na kvalitetu života te rezultati

mjerenja kvalitete života kod alergijskih kožnih bolesti, psorijaze,

akna, Darierove bolesti, zatim nevusa, alopecije,

kronžnog vrijeda na potkoljenicama, gljivičnih i virusnih infekcija

kože i sluznica te spolno prenosivih bolesti STD, koje

bitno utječu na kvalitetu života. Sve navedene bolesti zahtijevaju

primjenu Dermatology-Specific Quality of Life DSQL radi

poboljšanja kvalitete života takvih bolesnika.

kronične kožne bolesti; kvaliteta života; dermatologijaAutor: Jasna Lipozenčić - Aida Pašić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados