URBANA EKOLOGIJA I DRUŠTVENI UZROCI DEVASTIRANJA OKOLIŠA GRAĐENJEMReportar como inadecuado
URBANA EKOLOGIJA I DRUŠTVENI UZROCI DEVASTIRANJA OKOLIŠA GRAĐENJEM - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.16 No.3 89 June 2007. -

Zaštita okoliša bez zaštite od upropaštavanja građenjem ne može

se više smatrati zaštitom okoliša. Građenjem, iz kojeg je izbačen

umjetnički proces, stvaraju se oštećenja, pa je građenje bez

arhitekture postalo jedan od ozbiljnih faktora u devastaciji okoliša.

Postalo je uobičajeno da se arhitekturom nazivaju dokumentacija,

nacrti, djelatnost, postupci, propisi, uvjeti iz urbanističkih

planova, građevne dozvole i zgrade u kojima nema arhitekture.

Zaštita od devastiranja građenjem može se zasnivati jedino na

stvaranju uvjeta za razvitak arhitekture visokih vrijednosti. Zadaća

politike jest da zaštiti okoliš i stvori uvjete za stvaranje arhitekture

visokih vrijednosti. Devastiranje građenjem društveni je i duhovni

poremećaj, koji se tek kao posljedica ostvaruje u okolišu. Predmet

urbane ekologije i disciplina iz koje se razvija urbana ekologija

jest zaštita okoliša od devastiranja građenjem, kao i saniranje

uzroka koji su zapravo društveni i duhovni poremećaji. U

urbanoj ekologiji potrebno je razviti metode i evidentirati slučajeve

oštećenja građenjem, stvoriti baze podataka, unositi ih u

urbanističke planove u obliku obveznih priloga i razvijati planove

saniranja. Urbana ekologija zasniva se i razvija na kritici arhitekture,

jer je slučajeve potrebno obrazložiti temeljitim analizama.

Uzroke poremećaja valja opisivati i pratiti kroz društvene

mehanizme i strukture, kako bi se moglo pokrenuti saniranje.

urbana ekologija; devastiranje okoliša građenjem; ekologija; arhitektura; prostorno planiranje i urbanizam; degenerirana moderna arhitektura; socijalna patologija građenjaAutor: Boris MORSAN - Maja VAHČIĆ LUŠIĆ - Ivan MLADINA -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados