DEMOGRAFSKE I SOCIJALNE ODREDNICE RAZVOJA STANOVNIŠTVA U HRVATSKOME PODUNAVLJUReportar como inadecuado
DEMOGRAFSKE I SOCIJALNE ODREDNICE RAZVOJA STANOVNIŠTVA U HRVATSKOME PODUNAVLJU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.16 No.3 89 June 2007. -

U ovome su prilogu prikazane i analizirane neke od važnijih

demografskih i socijalnih odrednica kretanja i razvoja stanovništva

hrvatskoga Podunavlja unatrag tridesetak godina. Ustanovljeno

je da demografski -unutarnji- činitelji razvoja stanovništva

ovoga područja Hrvatske pokazuju sve nepovoljnija obilježja. Na

demografskoj su -sceni- duboko uznapredovali procesi ukupne,

prirodne i emigracijske depopulacije te demografskoga starenja.

Visoki ratni demografski gubitci, napose u domeni prisilnih

migracija i ratnoga mortaliteta, tijekom Domovinskog rata i

poraća, znatno su osnažili djelovanje destabilizacijskih odrednica

razvoja stanovništva, osobito pad nataliteta, iseljavanje i starenje.

U tom kontekstu demografske pretpostavke društvenoga razvoja

i gospodarskoga napretka hrvatskoga Podunavlja postaju sve

uže i skromnije. Tračak optimizma pružaju nam podatci dobiveni

anketnim ispitivanjem koje je obavljeno 2003. godine. Prisutan je

ohrabrujući odnos spram djelovanja mogućih mjera populacijske

i obiteljske politike.

hrvatsko Podunavlje; stanovništvo; depopulacija; populacijska i obiteljska politikaAutor: Dražen ŽIVIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados