Karcinom Merkelovih stanica u bolesnika s presađenim bubregomReportar como inadecuado
Karcinom Merkelovih stanica u bolesnika s presađenim bubregom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta clinica Croatica, Vol.46 No.3 September 2007. -

Kod muškarca u dobi od 57 godina hemodijaliza je započeta 1998. godine zbog završnog stadija kroničnog zatajenja bubrega uzrokovanog IgA nefropatijom. Bolesnik je primio alograft u travnju 2002. godine te je liječen ciklosporinom, mikofenolatom mofetil i steroidima. Funkcija transplantata je bila optimalna, bez akutnog odbacivanja. U rujnu 2004. zapažen je crveni bezbolni intradermalni čvor u lijevom predaurikularnom području. Imunohistokemijsko bojenje je pokazalo perinuklearnu izraženost citokeratina 20 i sinaptofizina, kao i prisutnost za neuron specifične enolaze i kromogranina, sve znakovito za karcinom Merkelovih stanica. Bila je potrebna ponovna radikalna ekscizija uz medijan granice od 2 cm. Bolesnik je primio dopunsku terapiju u ukupnoj dozi od 55 Gy u 20 ciklusa. Imunosupresivna terapija je smanjena. Karcinom Merkelovih stanica je rijedak agresivni rak koji se može pogrešno dijagnosticirati kao indolentna bolest kože. Kod imunokompromitiranih domaćina on nastaje češće, u mlađoj dobi i vjerojatno poprima agresivniji tijek negoli u općoj populaciji.

Transplantacija bubrega - posoperativne komplikacije; Karcinom Merkelovih stanica - etiologija; Neoplazme kože - etiologijaAutor: Nikolina Bašić-Jukić - Ljubica Bubić-Filipi - Petar Kes - Vladimir Šeparović - Josip Šmalcelj - Vesna Štitić - Tvrtko Hu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados