Kasetno streljivo - predrasude ili stvarna prijetnjaReportar como inadecuado
Kasetno streljivo - predrasude ili stvarna prijetnja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.57 No.6 December 2007. -

Osnovni je cilj ovog rada rasvijetliti pravne i moralne dvojbe uporabe kasetnog streljiva te predvidjeti daljnji razvoj glede mogućnosti međunarodnopravnog uređenje tog pitanja. Nakon uvoda o trenutačnim odnosima na području razoružanja i kontrole naoružanja, ukratko su opisani najpoznatiji slučajevi masovne uporabe kasetnog streljiva, s naglaskom na njegove užasavajuće učinke. Slijedi prikaz neuspješnih napora usmjerenih na međunarodnopravno uređenje tog problema, uz prikaz postojećih definicija kasetnog streljiva i raspravu o mjerodavnim načelima i pravilima međunarodnog humanitarnog prava primjenjivim na kasetno streljivo. Na kraju rada opisana je nova inicijativa u svezi s kasetnim streljivom te iznesena stajališta Republike Hrvatske prema tom aktualnom pitanju.

Deklaracija iz Osla, eksplozivni ostatci rata; kasetno streljivo; , Konvencija o konvencionalnom oružju; Protokol I. uz Ženevske konvencije iz 1949Autor: Toma Galli -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados