Transformacija predstavničke funkcije političkih stranakaReportar como inadecuado
Transformacija predstavničke funkcije političkih stranaka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.57 No.6 December 2007. -

U radu se analiziraju uzroci i posljedice smanjivanja važnosti predstavničke funkcije političkih stranaka. Taj se proces nastoji objasniti sa stajališta dviju modernih teorija stranačke promjene: teorije rascjepa i teorije kartelizacije. Na primjeru razvoja stranaka u Zapadnoj Europi i nastajanja stranaka i stranačkog sustava u Hrvatskoj pokazuje se da se predstavnička funkcija stranaka oblikovala i mijenjala u povezanosti s razvojem i transformacijom stranaka i stranačkih sustava. Te su promjene dovele stranke u proturječnu poziciju: s jedne strane, udaljivanjem od društva i uklapanjem u državu prestale su obavljati svoju nekad temeljnu funkciju predstavljanja društvenih interesa i oslabile su svoju društvenu legitimnost, a s druge strane, one su ipak ostale ključni kolektivni akteri. Ta je pozicija dugoročno neodrživa, jer ne vodi samo nestajanju predstavničke funkcije stranaka nego i krizi stranaka i ugrožavanju cijelog sustava liberalne demokracije.

predstavnička funkcija; teorija rascjepa; teorija kartelizacije; transformacija političke strankeAutor: Slaven Ravlić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados